กฎระเบียบ&ข้อบังคับ

การขาย-ตัวแทนจำหน่าย

1. ห้ามขายตัดราคา

ตัวแทนทุกคนต้องขายสินค้าตามราคาขั้นต่ำที่บริษัทฯกำหนดไว้ให้ ห้ามขายตัดราคากันภายในตัวแทนแต่ละคน และห้ามขายต่ำกว่าราคาที่จัดทำโปรโมชั่นต่างๆที่บริษัทฯกำหนดขึ้น

2. ห้ามจัดโปรโมชั่นเอง

บริษัทสงวนสิทธิ์การจัดโปรโมชั่นสำหรับการขายของตัวแทน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและช่วงเวลาที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น ห้ามตัวแทนนำสินค้าไปจัดโปรโมชั่นเอง เช่น ซื้อ2ขวด ฟรีค่าจัดส่ง เป็นต้น

3. ราคาขายสุทธิขั้นต่ำสุด เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

บริษัทกำหนดให้ราคาขายสุทธิ หลักหักค่าจัดส่งสินค้าต่ำสุดคือราคา 590.- บาท โดยตัวแทนจำหน่ายทุกคนจะต้องคิดค่าจัดส่งสินค้าเมื่อส่งให้กับลูกค้าทุกกรณี โดยไม่มีการทำโปรโมชั่นส่วนบุคคล เช่น ฟรีค่าจัดส่ง! เป็นต้น

4. สิทธิประโยชน์ของตัวแทนแต่ละระดับชั้น

สิทธิประโยชน์ของตัวแทนแต่ละระดับชั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯประกาศลงเว็บไซต์ล่าสุด

5. การออกบัตรตัวแทน

การออกบัตรตัวแทน ทางบริษัทฯจะเป็นผู้ออกบัตรตัวแทนให้เท่านั้น โดยตัวแทนแต่ละระดับไม่มีสิทธิในการออกบัตรตัวแทนได้เอง ทั้งนี้ยกเว้นตัวแทนที่บริษัทฯแต่งตั้งให้ได้รับสิทธิในการออกบัตรตัวแทนตามแต่กรณีไป

7. ห้ามตัวแทนสมัครโดยใช้ชื่อบุคคลอื่น

ทางบริษัท ไม่อนุญาตให้ตัวแทนสมัครซ้ำซ้อนได้ กรณีที่ตัวแทนสมัครซ้ำซ้อนกันหลายสายงาน ทางบริษัทฯจะดำเนินการแจ้งกล่าวเพื่อตักเตือนในโอกาสแรก และหากตรวจพบซ้ำ อาจถูกพิจารณาเพิกถอนการเป็นตัวแทนจำหน่าย

6. ไม่อนุญาตสมัครซ้ำซ้อนกันหลายสายงานได้

ทางบริษัท ไม่อนุญาตให้ตัวแทนสมัครซ้ำซ้อนได้ กรณีที่ตัวแทนสมัครซ้ำซ้อนกันหลายสายงาน ทางบริษัทฯจะดำเนินการแจ้งกล่าวเพื่อตักเตือนในโอกาสแรก และหากตรวจพบซ้ำ อาจถูกพิจารณาเพิกถอนการเป็นตัวแทนจำหน่าย

7. ห้ามหาสินค้าข้ามสายงานของตัวเองเด็ดขาด

ในกรณีต้องการสินค้าให้ติดต่อแม่ทีมของสายตัวเอง หากแม่ทีมไม่มีของ จะต้องมาสต๊อกกับทางบริษัทเท่านั้น ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในภายหลัง

8. การเปิดจองล็อตสินค้า

ลูกทีมต้องติดต่อผ่านแม่ทีมสายงานตนเอง โดยแม่ทีมจะเป็นผู้แจ้งลูกทีมเองเท่านั้นว่าจะเปิดจองเมื่อไหร่ ลูกทีมต้องจ่ายค่ามัดจำสต๊อกของตัวเองเมื่อไหร่ กระจายล็อตแรกจำนวนเท่าไหร่ หรือได้ของครบตามสต๊อกหรือไม่ ต้องถามให้ชัดเจนก่อนจองสินค้ากับแม่ทีม

9. การย้ายสายงาน

หากตัวแทนจำหน่ายต้องการย้ายสายงานจากทีมเดิมที่ทำอยู่ สามารถทำได้แต่ต้องผ่านการพิจารณาจากทางบริษัทฯ ก่อนเท่านั้น ทั้งนี้อาจมีการแจ้งแม่ทีมเก่าและหาแม่ทีมใหม่ให้ ในกรณีที่ตัวแทนยังไม่สามารถหาทีมใหม่ได้ โดยมีข้อกำหนดคือ ตัวแทนที่ต้องการย้ายสายงาน จะต้องอัพระดับจากเก่าขึ้นมาอย่างน้อย 1 ระดับและแม่ทีมใหม่จะต้องมีระดับที่สูงกว่าระดับใหม่ของตัวแทนที่ต้องการจะย้าย 1 อันดับขึ้นไปเท่านั้น เช่น ตัวแทนระดับ silver อยากย้ายทีม ดังนั้น จะต้องอัพเป็น Gold และหาแม่ทีมใหม่ที่อยู่ในระดับ Premium ขึ้นไป

10. การกำหนดขอบเขตการรับลูกทีมของตัวแทนในระดับ VIP, Dealer, Super Dealer

ในเบื้องต้นบริษัทฯ จะกำหนดสิทธิการหาตัวแทนย่อยในทีมของตัวแทนในระดับ VIP, Dealer, Super Dealer ไว้ดังนี้
– ตัวแทนระดับ VIP (เปิดบิล 3,000 ขวด) จะหาตัวแทนลูกทีมได้ อำเภอละ 1-3 คน
– ตัวแทนระดับ Dealer (เปิดบิล 6,000 ขวด) จะหาตัวแทนลูกทีมได้ จังหวัดละ 1-7 คน
– ตัวแทนระดับ Super Dealer (เปิดบิล 12,000 ขวด) จะหาตัวแทนลูกทีมในระดับ Dealer ได้ จังหวัดละ 1-2 คน และระดับ VIP ลงไปไม่จำกัด
* กฎระเบียบที่สร้างขึ้นมานี้เพื่อให้ตัวแทนทุกท่านเคารพซึ่งกันและกัน และเพื่อการให้ตัวแทนมีรายได้อย่างยั่งยืน